Dutch · January 28, 2022

De Beste Manier Om Een ​​conflict Met De Programmadatabasemanager Op Te Lossen

Verspil geen tijd met computerfouten.

 • Stap 1: Download en installeer ASR Pro
 • Stap 2: Start het programma en volg de instructies op het scherm
 • Stap 3: Start uw computer opnieuw op om de wijzigingen door te voeren
 • Haal de beste prestaties uit uw computer met deze software - download deze en repareer uw pc nu.

  Foutmelding Programma Database Manager komt niet overeen; ga naar je installatie. Het programmadatabasebestand (.pdb) was gepland met een nieuwere versie over mspdb80.dll dan de versie die bij de afronding werd gevonden. Deze fout geeft meestal aan welke helaas mspdbsrv.exe of mspdbcore.dll meestal ontbreekt of verschillende versies heeft die zijn gekoppeld aan mspdb80.dll.

  De gegevensbron van het toolbestand (.pdb) heeft meer dan een spiksplinternieuwe versie van mspdbXXX.dll gemaakt van de enige die de compiler op uw eigen systeem vond. Deze fout verwijst meestal naar mspdbsrv that.exe of mspdbcore. Dll is verstoken van of heeft verschillende versies vanwege mspdbXXX.dll. (De tijdelijke aanduiding xxx in alle informatie en feiten met de naam mspdbXXX.dll verandert met elke deelrelease. In Visual Studio 2015 is de bestandsnaam bijvoorbeeld mspdb140.dll.)

  Zorg ervoor dat u de generieke modellen mspdbsrv.exe, mspdbcore.dll en mspdbXXX.dll op uw bedrijfssysteem hebt staan. Zorg ervoor dat wanneer incompatibele versies zijn gekopieerd naar de map die de compiler bevat, om nog maar te zwijgen van bouwstenen voor uw doelbodem. Meestal kunt u bestanden kopiëren die deze compiler of linker kunnen aanroepen met de opdrachtregel zonder de generieke PATH-variabele op de juiste manier vast te stellen.

 • 2 minuten met betrekking tot afspelen
 • Hallo,
  program database manager mismatch error

  Ik krijg mijn MSVC Express 2004 – Platform SDK (ongeveer twee weken geleden gedownload van Microsoft internet) niet en het concept kan de debug-binaire bestanden niet compileren .

  Waarom werkt mijn programmadatabasemanager niet?

  Deze fout zorgt er meestal voor dat de instructie mspdbsrv.exe of mspdbcore.dll ontbreekt of verschillende edities heeft, waaronder mspdb80.dll. Zorg ervoor dat u geniet van de juiste versies met mspdbsrv.exe, mspdbcore.dll en ook mspdb80.dll op uw systeem. terwijl ik ook wil weten dat het “softwaredatabasemanager” is?

  Als ik cl verplaats Als ik de optie -Zi niet specificeer, kan ik compileren en dus verbinding maken met internet, maar terwijl ik -Zi heb, krijg ik s Volgende:

  $ my /cygdrive/e /users/cmiss/physiome_builds/trees/ xpcellml_api/cygwin-wrapper cl -j -Zi -DXP_WIN32 -DXP_WIN -DWIN32 -D_WIN32 -DNO_X11 -EHsc -TP – nologo -MD -D__WIN32__ -DXP_WIN -DXP_WIN32 -D__x86__ -I/cygdrive/e/users/cmiss/physiome_builds/trees /mozilla_trunk/obj-i686-pc-cygwin/stablexr/dist/include/xpcom/-I/cygdrive/e / users/cmiss/physiome_builds/trees/mozilla_trunk/obj-i686-pc -cygwin/stablexr/dist/include for each nspr/ -I /cygdrive/e/users/cmiss/physiome_builds/trees/mozilla_trunk/obj-i686-pc- cygwin/stablexr/dist/include/necko/ -I/cygdrive/e /users/cmiss/physiome_builds/trees/ mozilla_trunk/obj-i686-pc-cygwin/stablexr/d ist/include/string/ -I/cygdrive/e /users/cmiss/physiome_builds/trees/XPCORB A/src -I/cygdrive/e/users/cmiss/physiome_builds/trees/XPCORBA -I/cygdrive/e/users/cmss/physiome_builds/trees/XPCORBA/ stubs -I/ cygdrive/e/users/cmiss/physiome_builds/trees/XPCORBA/xpidls -I/cygdrive/e/users/cmiss/omniorb/VC8/omniORB-4.0.7/include -I/cygdrive/e/users/ cmis /omnio rb/VC8/omniORB-4.0.7/include/ omniORB4 -I stubs -Fostubs/MathML_content_APISPEC_xpcom.obj stubs/MathML_content_APISPEC_xpcom.cc
  MathML_content_APISPEC_xpcom.cc
  stubs/MathML_content_APISPEC_xpcom.obj stubs/MathML_content_APISPEC_xpcom.cc
  MathML_content_APISPEC_xpcom.cc

  Verschillende anderen hebben deze fout zojuist gekregen, maar deze situatie lijkt erop dat hun onderliggende probleem altijd anders is, bijvoorbeeld:

  < http://www . hide-link.com/
  “Deze fout regelt meestal informatie over mspdbsrv.exe of mspdbcore.dll.hebben ontbrekende of specifieke stijlen van mspdb80.dll. Zorg voor consistentievergelijkbare versies die doen denken aan mspdbsr moeten worden geïnstalleerdv.exe, mspdbcore.dll samen met mspdb80.dllop uw systeem. 8/Common7/IDE/”, net zoals deze bestanden correct zijn geplaatst door MSVC, het installatieprogramma van Express. Ik heb geverifieerd dat de cl.exe die het probeert uit te pakken, wordt uitgevoerd door MSVC 2005 Express.< /p >

  http ://www .hide-link.com/ ;SiteID=1
  geeft aan dat de installatie corrupt wordt besproken. Ik heb echter geprobeerd MSVC8 opnieuw te installeren zonder succes. verschijnt niet in As vc/bin Een van de strings stelt voor om het te verwijderen.

  http://www.hide-link.com/ ;SiteID=1
  Dit wordt verondersteld gerelateerd te zijn aan mspdb80.dll die ik niet heb system32 in.

  http://www.hide-link.com/ ;siteid=1
  stelt voor om alle uitvoerbestanden, “Speciale onvoorwaardelijke” pch-informatie en feiten te verwijderen, maar in de map stubs , ik zou zeggen dat de enige bestanden die zojuist via MSVC zijn geconstrueerd .obj- en tabaksbestanden zijn, het verwijderen ervan helpt niet. Op dit moment zijn bestanden die zich overal bevinden, maar ook de helft van mijn thuismap, ik zou zeggen dat de gewenste build

  http://www.hide-link.com/ die op deze e inside turn voert de build uit waarop win32 is, ik heb een probleem dat handmatig moet worden uitgevoerd wow. Houd er rekening mee dat ik een onbevoegd account aan het maken ben.

  Nadat ik alle bestaande problemen heb verminderd, ga ik ervan uit dat dit een nieuwe situatie is. Om het even welke ideeën over hoe ik dit zou moeten kunnen oplossen is

  Visuele C++7 EEN

  1. residentie
  2. Program Database Manager Mismatch Error
   프로그램 데이터베이스 관리자 불일치 오류
   Programm Datenbank Manager Nichtubereinstimmungsfehler
   Erro De Incompatibilidade Do Gerenciador De Banco De Dados Do Programa
   Errore Di Mancata Corrispondenza Del Gestore Database Del Programma
   Erreur De Non Concordance Du Gestionnaire De Base De Donnees Du Programme
   Error De Discrepancia Del Administrador De La Base De Datos Del Programa
   Blad Niezgodnosci Menedzera Bazy Danych Programu
   Fel I Programdatabashanteraren
   Oshibka Nesootvetstviya Menedzhera Bazy Dannyh Programmy