Swedish · January 31, 2022

Det Bästa Sättet Att Ta Bort Det Fel 4462

Om du får ett fel 4462-fel är det värt att kontrollera om dessa felsökningstips är tillgängliga.

Sluta slösa tid med datorfel.

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Starta programmet och följ instruktionerna på skärmen
 • Steg 3: Starta om datorn för att ändringarna ska träda i kraft
 • Få bästa möjliga prestanda från din dator med denna programvara - ladda ner den och fixa din dator nu.

  Jag använder nu Hosting 3.5 som tillägg till Data Protector Express Single Edition.

  Jag har säkerhetskopierat några av dessa månader utan några problem, så det har faktiskt gått några månader nu. Så småningom måste jag sätta mig ner för att positivt försöka lista ut det.

  Ett överraskningsfel jag fick sågs som 4459 men det fixades med du förstår, lösningen hittas här. Nu får jag fel 4462.

  Jag kan inte så mycket om mjukvara och hårdvara just nu. Jag hoppas att någon fortfarande kan sätta fingret åt mig.

  Försöker använda prepareStatement som fungerar i en begäran från en XML-fil:

  com.ibm.db2.jcc.am.SqlException: [jcc][t4][10234][10927][3.59.81] SQL med noll tokens passerade. FELKOD=-4462, SQLSTATE=noll    i com.ibm.db2.jcc.am.dd.a(dd.java:660)    com at.ibm.db2.jcc.am.dd.a(dd.java:60)    nära com.ibm.db2.jcc.am.dd.a(dd.java:120)    på com.ibm.db2.jcc.am.jb.v(jb.java:7334)    team at.ibm.db2.jcc.am.jb.a(jb.java:2124)    I com.ibm.db2.jcc.am.jb.prepareStatement(jb.java:754)

  Jag läste detta unika eftersom SQL inte har att göra med samma rad. Vad är var och en av våra skäl?

  Jag läste också att jag borde ändra db2_zos.DbDriverType 2 till en hel del på IBM You-portalen. Men jag tror att det inte har något positivt med min rutin att göra eftersom jag inte använder IBM Portal.

  Google har inte skickat in något användbart. Jag skulle vilja förstå den verkliga orsaken till det mesta av felet, förutom att försöka ta fram en enklare lösning jämfört med allt som tvingar all SQL på huvudlinjen.

  ArrayList arrList New = ArrayList();sSQL-strängen är queryManager.getSQL("QRY001");anslutning conn=null;State Prepared ps Null;resultatuppsättning = rs betyder noll;Att försöka anslutning = blir anslutning(); // anslutningskonfigurationsomslag över java.sql.DriverManager.getConnection(...) ps betyder conn.prepareStatement(sSQL); **** // DET FINNS ETT UNDANTAG ps.setInt(1, Integer.parseInt(otherColumn)); rs betraktas som ps.executeQuery(); while (rs.next())   arrList.add(rs.getString(1));  Styrelse (undantag e) e.printStackTrace(); skapa nya OEExceptions; ha i åtanke Att försöka  i fallet när som helst (rs != null)   rs.close();    dock så länge som (ps != null)   ps.close();    modem (anslutning);  accepterat (undantag e)  Kasta de senaste anpassade undantagen; returnera en lista över den nya listan;

  Sluta slösa tid med datorfel.

  Står din dator för problem? Är du plågad av blå skärmar, fel och allmän tröghet? Nåväl, oroa dig inte mer! Med ASR Pro är alla dessa problem ett minne blott. Denna innovativa programvara kommer snabbt och enkelt att lösa alla Windows-relaterade problem, så att din dator kan fungera som ny igen. Det åtgärdar inte bara vanliga fel, utan det skyddar också dina filer från förlust eller skada på grund av skadliga attacker, maskinvarufel eller oavsiktlig radering. Så om du letar efter ett snabbt och enkelt sätt att få din dator att fungera som ny igen, leta inte längre än ASR Pro!

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Starta programmet och följ instruktionerna på skärmen
 • Steg 3: Starta om datorn för att ändringarna ska träda i kraft

 • Jag får problem med PXI-4462-självtesterna, vilket är ja. Det misslyckas och returnerar ständigt felet -223027; Internt PC-programvarufel återvände till DSA-programvaran.

  Vilka svårigheter orsakar dessa felmeddelanden? Några förslag för att lösa problemet?

  Jag kan uteslutande inte historien om typen av presentkort, och första gången jag provade det gjorde vi vårt eget misstag.

  PXI-4462-kortet har verkligen testats i olika Tracewell Systems PXI-rack med PXI-8175 från Windows 2000, NIDAQ-mx V 7.5.0f2 och MAX 3.1.1.3004. Två PXI-6281-kort fungerar fantastiskt i ett rack.

  Att mata ut det inbyggda bootloader-hälsningskortet i Windows Hardware Manager och för ny hårdvara känner igen ett av våra kort, men ett självtest ger fortfarande det slutliga resultatet, felet -223027. Återställning till MAX är kanske inte möjligt (eftersom kortet inte fungerade självtest?).

  4406 readabilitydatatable=”1″>

  < td rowspan="2">

  17415

  < td>

  error 4462

  Enhet: t.ex. mm

  < td>

  Enhet: s

  < td>< div>

  17420 < /p>

  < td>

  Initiering

  < td>

  17421 colspan=” 2 in >

  “Konfiguration av de flesta av någon sorts utvalda enheter är också felaktig” Till exempel positionsparametrar, hastighetsmodul i varje minut, etc. resultera i ett giltigt fel.

  17414

  error 4462

  Inställningar

  “Skalfaktor” Ogiltigt lyftfaktorvärde. Denna lutningsorsak ger en viktning för en medianlutningskonvertering.kodare (INC) till fysiska apparater såsom millimeter eller grader.

  Värdeintervall: [0,000001, 100,0]

  < / td>< td >

  Enhet: t.ex mm/INC

  < p>4407

  < p> Parametrar

  < /td>

  “Positionsminimering (noll graders offset)” Ogiltigt få nöje av för kodarförskjutningsscenariot. Detta värde läggs till den avsedda kodarpositionen och tolkas i kodarexakta enheter.

  Värdeintervall: [-1000000.0, 1000000.0]

  4408

  17416

  Parameter

  “modulo factor” Kodarmodulfaktorn bör absolut inte tillåtas beaktas.

  Värdeintervall: [1.0, 1000000.0]

  < / td>< td >

  Enhet: t.ex mm

  4409

  17417

  Inställningar< - p>

  “Positionsfiltertid” Det aktuella värdet för positionsdelningstid kan beskrivas som inte invalidIM (filter P-T1).

  Värdeskala: [0,0, 60,0]

  < / td>< td>

  Enhet: s

  440A< /p>< /div>

  17418

  < > Parametrar< /p>

  “Hastighetsfiltertid” Värdet på det exakta hastighetsfiltret är inte tid (filter P-T1). .

  Omfång: [0,0,60,0]

  < /div >

  < p> 440 B < /p >< /div>< /td>

  17419

  < p > Inställningar< /p>< /div>

  “Tid för rengöring av gasspjällsanordningen” Gasspjällsfilter slut tidsperiod värde n inte nödvändigtvis accepteras (filter P-T1 ).

  < /div>

  Värdeintervall: [0,0, 60,0]

  < div>< p>Enhet: s

  < div>

  440C

  < /div>

  Initiering

  < /td>

  “Tidscykeltid snarare än absolut tillåtet” (INTERNT FEL) Nöjet av SAF-cykeltiden vid denna beräkning av verkligt värde är utan tvekan tillåtet (t.ex. mindre än eller motsvarande noll).< /p>

  440D

  440E

  < per td>

  17422

  Parametrar

  < och div>